Ekoškola                                                                  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Naše škola získala tento titul již potřetí na období leden 2023 - červen 2026. Zprávu z auditu  a další informace týkající se Ekoškoly naleznete ZDE.

Přejít na stránky projektu

 

Recyklohraní                                                             

  • Od založení celostátního projektu Recyklohraní v září 2008 jsme do této soutěže zapojeni.
  • Za získané body jsme již pořídili např. školní fotoaparát, flashky a celou řadu zábavných i naučných encyklopedií pro žáky.
  • Pravidelně objednáváme odvoz baterií a drobného elektrozařízení, účastníme se také soutěže ve sběru vysloužilých mobilních telefonů.

Přejít na stránky projektu

 

Zápisy ze schůzek školního senátu a ekotýmu naleznete ZDE.

Den za obnovu lesa

Několik dětí z naší školy se v sobotu 19.10. zúčastnilo akce Den za obnovu lesa pořádané státním podnikem Lesy České republiky. V rámci této akce byly na několika místech naší země vysázeny stovky tisíc nových, převážně listnatých stromků. Žáci 7.B se připojili k zájezdu pořádanému jirkovským turistickým oddílem Stopaři a společně vyrazili do Lovečkovic na Litoměřicku, kde přiložili ruku k dílu. Po skončení akce si děti také prošly informační stánky a dozvěděly se zajímavé informace o lese, životě v něm a o připravovaných změnách, které povedou k větší odolnosti lesa vůči suchu.
Až se někdy budete procházet po krásných lesích Českého středohoří, vzpomeňte si, že část z nich vysadili také naši žáci.

 

Zase jsme uklidili část Česka

V sobotu 20.9. proběhla akce Ukliďme Česko, do které se zapojilo i několik žáků našich tříd 7.A a 7.B. V Jirkově tuto akci pořádal Turistický oddíl mládeže (Tomíci), u jejichž klubovny byl sraz. Účastníci dostali pytle a pracovní rukavice a prošli oblast kolem 2. a 4. základní školy, lesík nad sportovištěm na Krušnohorské ulici a část lesa v Telšském údolí (poblíž budovy bývalé továrny Benar). Oblast jsme důkladně vyčistili. Zhruba 40 pytlů nasbíraného odpadu bylo následně odvezeno do sběrného dvora. Na účastníky pak čekala odměna v podobě občerstvení a opékání špekáčků před klubovnou Tomíků. Všem zúčastněným děkujeme! MF

Přírodní park v Blatně – pot, dřina a radost z odvedené práce

Poslední týden školního roku se vyznačoval tropickými teplotami, při nichž bylo náročné i jen sedět v lavici. A teď si představte, že v takových podmínkách nosíte balvany na stavbu zdi, vozíte do kopce jedno kolečko štěrku za druhým a na přímém slunci sázíte stromy a květiny. Právě takovou dřinu podstoupilo devět statečných sedmáků a osmáků, kteří se zúčastnili česko-německého projektu, jehož cílem bylo vybudovat přírodní park v Blatně. Odměnou jim byly zajímavé zážitky a aktivity, jako například soutěž v poznávání léčivek (a jejda!), krmení komárů nad dobře utajeným rašeliništěm (bzzzzz!) nebo společné vaření českých a německých tradičních pokrmů (mňam!). Jelikož hlavním komunikačním jazykem byla angličtina, a tu naši žáci skvěle ovládají, mezi českými a německým vrstevníky se za ty čtyři dny rozvinuly vztahy přinejmenším přátelské. Jo, a až pojedete kolem Blatna, mrkněte, co jsme tam vybudovali. Stojí to za to. Martin Šícha

                        

Vyhodnocení soutěže ve sběru starého papíru

Ve školním roce 2018/2019 jsme realizovali celkem tři svozy vytříděného papíru a víček - v listopadu 2018, v lednu a v dubnu 2019, za tyto tři odvezené kontejnery jsme obdrželi celkem 27 352Kč. Peníze využíváme pro pořizování odměn pro žáky a k zajišťování školních i mimoškolních aktivit, které žáci pořádají. Letos jsme se rozhodli finančně podpořit nejlepší třídy - za 1. místo dostala třída 7. A odměnu ve výši 5 000Kč, třída 7. B 3 000Kč za 2. místo a 1. B 2 000Kč za třetí příčku. Všem aktivním "sběračům" za všechny naše žáky děkujeme, rovněž velké poděkování náleží rodičům, kteří naše aktivity osobně podporují. Dnešní poslední odvoz bude započítám do přehledu v příštím školním roce 2019/2020. JD

Titul ekoškola potřetí

Díky úspěšnému auditu ze dne 17. prosince 2018 jsme opět obhájili mezinárodní titul EKOŠKOLA, tentokrát platný po dobu čtyř let. Kritéria se nám podařilo velmi dobře naplnit, což je patrné ze zprávy auditorek na webových stránkách naší školy v sekci EKOŠKOLA, kde je také celá zpráva z auditu. Slavnostní předání prestižního titulu proběhlo 18. června 2019 v Senátu ČR a náš ekotým zastupovali Adinka z 2.B, Klárka z 5.B, paní učitelka Jana Kužminská a pan školník Jan Bylík. Jako host se převzetí titulu zúčastnil vedoucí odboru sociálních věcí a školství pan Karel Bernt. Ocenění nám předával mj. senátor pan Václav Chaloupek, milovník přírody a tvůrce televizních pořadů o zvířatech. Po skončení obřadu jsme byli pozváni na prohlídku Valdštejnského paláce a Valdštejnské zahrady. Těší nás, že spolupracujeme na programu, který je uznáván na úrovni nejvyšších mezinárodních organizací a přáli bychom si, aby se zapojily i další školy v Jirkově a Chomutově. Mgr. Jana Kužminská, koordinátorka programu