Zápis 2023 k povinné školní docházce

    

 

                   Zápis do prvních tříd pro nový školní rok 2023/2024

                   

                  

 

Vážení rodiče,

letošní zápis do 1. tříd proběhne za osobní přítomnosti dětí a jejich rodičů. K zápisu je třeba se zarezervovat na níže uvedeném banneru, který bude aktivní od 7. 3. 2023 do 11. 4. 2023.

Vyplnění žádosti o přijetí do 1. třídy
1. Vyplňte bezchybně požadovaná políčka.
2. Nezapomeňte na email a telefonní kontakt.
3. Pokud budete žádat o odklad školní docházky, zaškrtněte políčko - Budeme pro dítě žádat odklad (pokud tak neučiníte, nevygeneruje se vám žádost o odklad).
4. Po vyplnění a odeslání žádosti se vygeneruje potřebný tiskopis, který bude automaticky zaslán na vámi uvedený email (pozor, může se státe, že vám email bude doručen do "spamu"). Vytištěnou žádost je pak nutné přinést v době zápisu do školy. K zápisu kromě žádosti přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce ke kontrole osobních údajů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, vyzve vedení školy takového zástupce, aby doložil oprávnění dítě zastupovat.

 

 

 

Odklad školní docházky
Žádost o odklad ŠD je třeba doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (speciální pedagogické centrum, Pedagogicko psychologická poradna Chomutov) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Nemáte-li tyto náležitosti ještě vyřízené, podejte žádost o odklad ŠD s tím, že škola správní řízení o zápisu přeruší, než potřebné náležitosti ve stanovené lhůtě doručíte.

Informace k zápisu
V září 2023 otvíráme dvě první třídy po 24 dětech. Žádost o přijetí mohou rovněž podat zákonní zástupci dětí, které nebydlí v našem obvodu. Rodiče si mohou vybrat školu dle svého uvážení. Ředitel školy však přednostně přijímá žáky z obvodu ZŠ stanoveného Vyhláškou města Jirkov. Žáci z jiných obvodů budou přijati do naplnění kapacity dvou prvních tříd, přičemž rozhodujícím kritériem je sourozenec v některé třídě naší školy a docházková vzdálenost do nejbližší školy v místě bydliště. 

Případné dotazy jsem připraveni vám zodpovědět prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jan Duda

ředitel školy

 

 Jak můžete pomoci svým dětem

  Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování. 

  Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt. 

  Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku. 

  Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu. 

  Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte. 

  Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání. 

  Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám. 

  Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky. 

  Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.