Informace pro rodiče

SInformace o platbách ve školním roce 2017/2018

  • poplatek za školní družinu 100Kč/měsíc
  • poplatek za školní kroužek 200Kč/rok (pololetí 100Kč)
  • příspěvek SRPŠ – 100Kč, platí nejmladší sourozenec, přičemž každý další starší sourozenec 50Kč
  • cena oběda ve ŠJ – 21Kč, 23Kč, 25Kč podle věku
  • částka na sešity, pracovní sešity, TU sdělí konkrétně, v každé třídě jinak
  • 500Kč na školní rok – kino, exkurze, divadlo, doprava ... (250Kč na pololetí), aby se předešlo neustálému vybírání po 20Kč na autobus, na lístek do divadla ...

Sběr papíru, plastových víček, baterií a hliníku ve školním roce 2017/2018

    •  Sběr víček od plastových lahví - místo odevzdání je na vrátnici u vstupu do školy - každý den.
    • Sběr starého papíru - začíná se 18. 9. a pak vždy každé pondělí a čtvrtek od 7:40 do 7:50 u vjezdu na školní dvůr - org. zajišťuje paní M. Zajíčková, J. Hartmanová.