Informace pro rodiče

Informace o platbách ve školním roce 2018/2019

  • poplatek za školní družinu 100Kč/měsíc
  • poplatek za školní kroužek 200Kč/rok (pololetí 100Kč)
  • příspěvek SRPŠ – 100Kč, platí nejmladší sourozenec, přičemž každý další starší sourozenec 50Kč
  • cena oběda ve ŠJ – 22Kč, 24Kč, 26Kč podle věku
  • částka na sešity, pracovní sešity, TU sdělí konkrétně, v každé třídě jinak
  • 500Kč na školní rok – kino, exkurze, divadlo, doprava ... (250Kč na pololetí), aby se předešlo neustálému vybírání po 20Kč na autobus, na lístek do divadla ...

Sběr papíru, plastových víček, baterií a hliníku ve školním roce 2018/2019

    • Sběr víček od plastových lahví - místo odevzdání je na vrátnici u vstupu do školy - každý den.
    • Sběr starého papíru - informace u pana Petra Kaššáka

Začínáme ve čtvrtek 13. 9. 2018 v 7:40 hod. Pak se bude sběr od žáků přijímat v Út a ve Čt od 7:40 do 7:50!!!   Petr Kaššák: „Rád bych všechny poprosil, aby sběr byl v pevně svázaných balíčcích nebo v kartonových krabicích. Rovněž by bylo vhodné žáky upozornit, že oproti minulým ročníkům je nyní pro nejlepší “sběrače” připravena finanční odměna. Udělal jsem online tabulku, takže všichni s odkazem se kdykoliv mohou podívat, jak si stojí. Tabulka pořadí zde.

Edison 2019

Vážení rodiče,
naše škola se v únoru příštího roku ve spolupráci s mezinárodní studentskou organizací AIESEC (https://aiesec.cz/) poprvé zapojí do projektu EDISON, který ke spokojenosti žáků i rodičů probíhá na mnoha školách již řadu let. Termín projektu je stanoven na týden 4. 2. – 10. 2. 2019. V rámci projektu k nám přijedou čtyři zahraniční stážisté, kteří formou prezentací, interaktivních cvičení a společných aktivit představí svou zemi a kulturu. Přestože zatím přesně nevíme, odkud k nám tito vyškolení a prověření stážisté přijedou, jisté je, že veškerá komunikace mezi žáky a stážisty bude probíhat pouze v angličtině (všichni stážisté ovládají jazyk minimálně na úrovni B2). Žáci tedy budou mít ideální příležitost využít své znalosti a procvičit si anglickou konverzaci.
Pro účast v projektu musí škola splnit několik povinností, k nimž patří i závazek zajistit pro stážisty ubytování. Preferuje se ubytování v hostitelských rodinách, protože stážisté chtějí co nejvíce poznat naši republiku, kulturu a způsob života, a zároveň je to výborná příležitost procvičit anglickou konverzaci v každodenních situacích. Obracíme se proto na Vás s prosbou, zda byste mohli v termínu od 3. 2. (neděle odpoledne) do 10. 2. (neděle dopoledne) ubytovat ve své domácnosti jednoho stážistu a zajistit pro něj snídaně a večeře. Zajišťovat pro ubytovaného jakýkoli program není povinností hostitele. Jsme si vědomi toho, že ubytování bude pro rodinu jistou zátěží, ale na druhé straně to může být i nevšední zkušenost, která hostitelskou rodinu v mnoha směrech obohatí. Pokud by někdo z Vás projevil ochotu ubytovat některého stážistu, prosíme, abyste školu co nejdříve kontaktovali e-mailem nebo telefonicky. Následně Vám poskytneme bližší informace.
Jsme přesvědčeni, že zapojení do projektu EDISON přinese žákům mnoho nových a zajímavých informací a také velkou příležitost aktivně využívat znalosti angličtiny. Pokud přispějete k přípravám projektu ubytováním stážisty, budeme Vám velice vděčni. MŠ

 

Problematika zavšivení (pedikulózy) v dětském kolektivu

I přes vzrůstající úroveň osobní hygieny, zůstává veš dětská významným zdravotním problémem a to i ve vyspělé západní společnosti. Po několika letech jistého útlumu dochází nyní v dětských kolektivech opět k výskytům a to možná i ve větší míře. Toto je dáno jednak vznikem rezistence vši k účinným látkám v dříve používaných dezinsekčních přípravcích a jednak i v rozmachu používání přípravků do jisté míry alternativních. V případě, že nedojde k úplnému vyhubení všech živých vší a larev a odstranění všech vajíček (hnid) z vlasů, je opětovné rozšíření parazita v kštici téměř jistotou a nevyžaduje žádný kontakt s jiným nemocným.

V první řadě je třeba říci, že se jedná o přenosné onemocnění. Pokud si není rodič jistý, s diagnostiku onemocnění může pomoci ošetřující lékař – praktický lékař pro děti a dorost. Na rodičích pak je provedení všech opatření souvisejících léčbou. Je také nezbytně nutné, aby rodiče o výskytu vší u svého dítěte informovali kolektivní zařízení, které dítě navštěvuje (mateřskou či základní školu, ale i různé zájmové skupiny nebo sportovní oddíly). Jen tak je možné, aby vedení daných institucí včas informovalo rodiče ostatních dětí o nutnosti zajištění prohlídky vlasové části hlavy a eventuálních dalších opatřeních, tak aby nedošlo k dalšímu nebo opakovanému rozšíření v kolektivu. Sami pedagogové je v tomto směru, bez souhlasu rodičů, zastoupit nemohou.

Problematika vlastního odvšivení přímo souvisí s životním cyklem parazita. Odstranění dospělých vší není příliš náročné, po použití účinného léčivého přípravku (v současné době na našem trhu k dispozici Diffusil H Forte s účinnou látkou dimethicon) dojede k usmrcení všech lezoucích dospělých vší i larev. Přípravek musí být ovšem aplikován důkladně, v souladu s návodem výrobce a na celý povrch vlasové části hlavy. Následně je potřeba všechny vši a larvy z vlasů vyčesat jemným hřebenem (všiváčkem), nejlépe nad umyvadlem nebo vanou. S vajíčky, tedy hnidami je situace složitější. Vajíčka klade dospělá samička a odolným tmelem je přilepuje k vlasům. Za sedm dní od nakladení se z hnid vylíhnou larvy, které ihned začínají bodat a sát krev a za další tři týdny dospívají v lezoucí veš. V současné době není na našem trhu dostupný žádný léčivý přípravek, který by účinkoval i na hnidy, ačkoliv se výrobci mnohých prostředků snaží naznačovat opak. Jedna aplikace dezinsekčního přípravku tedy nikdy nemůže být dostatečná a je vždy nutné po uplynutí týdne od první aplikace použití odvšivovacího přípravku zopakovat, pouhá jedna aplikace přípravku není nikdy dostatečná. Vlastní mechanické odstranění hnid z vlasů je náročné, vyčesávání všiváčkem nestačí, je třeba každou jednotlivou hnidu stáhnout z vlasů pomocí nehtů, což zejména v dlouhých vlasech může být až nemožné a může snadno dojít k přehlédnutí zbylých hnid. Zejména z tohoto důvodu je nezbytně nutná opakovaná aplikace odvšivovacího přípravku, protože i při dobře provedeném prvním zásahu můžou mít rodiče po třech až čtyřech týdnech, kdy dospějí vylíhlé lymfy ve vši, pocit, že se dítě od někoho nakazilo znovu a přitom může jít pouze o nové rozšíření v nedostatečně odvšivené hlavě.

Při výskytu zavšivení u dítěte je jako součást opatření před opakovanou nákazou potřeba vždy zajistit důkladné vyprání všech pokrývek hlavy, bund a mikin s kapucí, výměna ložního prádla, nezbytná je také prohlídka vlasů ostatních členů rodiny. Lze doporučit preventivní vyčesávání vlasů všiváčkem pro včasné zachycení výskytu anebo volbu vhodného účesu. Je namístě poučit děti, aby si s nikým nepůjčovali žádné pokrývky hlavy a podobně.