Informace VP pro 2. stupeň a kariérové poradenství

Mgr. Jana Novotná                                                                                      

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon -  přímé spojení na VP: 413 035 043

telefon - sekretariát: 474 654 369

konzultační hodiny pro žáky: je vyhrazena přestávka v pátek od 9:40 do 10.00, případně dle potřeby po domluvě na termínu – kabinet 2.31, pavilon U2 – 2. patro

konzultační hodiny pro rodiče: NUTNO PŘEDEM DOMLUVIT!

Milí rodiče, milé děti, budoucí studenti,

vítá Vás výchovný poradce pro 2. stupeň Jana Novotná. Výchovný (kariérový)  poradce na této škole představuje poradenské služby ohledně výběru SŠ a VOŠ. Věnujeme se především kariérovému poradenství, které zahrnuje vzdělávací, informační a poradenskou podporu, vhodné volby vzdělávací cesty, pozdějšího profesního uplatnění a podporu při integraci. Standardní poradenské služby týkající se řádné docházky do školy na žádost žáků, jejich zákonných zástupců či školy. Zajistíme návštěvy žáků v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb. Poskytneme též poradenské služby žákům – cizincům se zřetelem na jejich speciální vzdělávací potřeby. Při poskytování služeb spolupracujeme s dalšími institucemi: PPP, SPC, orgány sociálně – právní ochrany, PČR, psychology, pediatry, oddělením péče o rodinu a děti, s neziskovými organizacemi.

Dny otevřených dveří

Žáci i rodiče mohou využít Dny otevřený dveří v jednotlivých středních školách. Termíny dnů otevřených dveří jsou uvedeny v Atlasu školství.

Informace je možno také vyhledat na portálu www.msmt.cz nebo www.atlasskolstvi.cz. Dalším zdrojem je informační systém ISA umístěný na www.infoabsolvent.cz (více informací). Obsahuje informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech.

Kam se obrátit?
Na výchovného poradce, na pedagogicko-psychologickou poradnu nebo na Informační a poradenském středisku na Úřadu práce. Je možno navštívit dny otevřených dveří jednotlivých škol. Můžete také navštívit veletrhy a přehlídky středních škol či jejich webové stránky.
Přihlášky
Na školy s talentovou zkouškou musíte odevzdat už do koncelistopadu. Pokud se hlásíte na školu bez talentové zkoušky, pak dokonce února.
Význam podání zápisového lístku
Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole.
Termín pro podání zápisového lístku
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Odvolání
Do 3 pracovních dnů od vyrozumění o nepřijetí podat odvolání.

Kdy a jak podat přihlášky:

Přihlášky na školy s talentovou zkouškou musíte odevzdat už do konce listopadu.

Pokud se hlásíte na školu bez talentové zkoušky, pak dosud platit termín do konce února.

Termín podání přihlášek na obory vzdělání bez talentové zkoušky byl dosud nejpozději vždy do 1. března. V tuto chvíli se zvažuje posun na cca 20. únor, ale definitivní rozhodnutí zatím nezaznělo.

Vycházíme rodičům a žákům vstříc a dodáme přihlášky již předvyplněné osobními údaji žáka ze školní matriky, na jiných školách si i toto zajišťují rodiče sami.

V každém případě je na rodičích, aby škole sdělili (nebo do přihlášky vyplnili) správné obory škol, na které se žák hlásí.

Dosud také platí, že je zodpovědností žáků/rodičů, aby přihlášky na vybrané školy včas doručili.

 

Harmonogram přijímacího řízení:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pátek 12. dubna 2024

2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2024

2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024

2. termín: úterý 30. dubna 2024

 

POZOR
jedná se o oblast, ve které lze očekávat různé úpravy, a to v rámci jednání o změnách v systému podávání přihlášek, včetně jejich počtu, který by mohl být navýšen ze dvou na tři. Toto navýšení se ale skoro určitě nebude týkat škol s talentovou zkouškou.