Hudební tělesa naší školy

Sedmikrásky

Dětský pěvecký sbor Sedmikrásky funguje při ZŠ Jirkov, Studentská 1427 již několik let. Pravidelně se účastní nesoutěžních přehlídek sborů v Chomutově a Jirkově, na soutěži pěveckých sborů v Chlumci u Ústí n. Labem získal v minulých letech řadu významných ocenění:   

1997             Chlumec – bronzové pásmo

2001             Chlumec – bronzové pásmo

2002             Chlumec – stříbrné pásmo

2004             Chlumec – bronzové pásmo

2005             Chlumec – bronzové pásmo

2011             Chlumec – bronzové pásmo

Od školního roku 2012/2013 funguje dětský pěvecký sbor Sedmikrásky v interaktivní rovině. Navštěvují ho již i ti nejmenší žáci naší školy a různá vystoupení pro rodiče i širokou veřejnost jsou mnohem poutavější, zajímavější i populárnější. DPS Sedmikrásky se zapojil do tradičních i nových aktivit, které jsou v následujícím výčtu:

  • Listopad (pravidelně od r. 2014) --- zpěv písní u příležitosti Dne veteránů
  • Prosinec (pravidelně od r. 2012) --- zpěv vánočních koled v rámci akce JIRKOVSKÝ JARMARK
  • Jaro 2013 --- Čarodějnické zpívání – akce pro žáky i rodiče s repertoárem pohádkových písní
  • Květen (pravidelně od r. 2013) --- zpěv písní na pietní akci Města Jirkov u příležitosti Dne Vítězství (akce probíhá vždy na místním hřbitově u pomníku padlých vojáků)
  • Červen (pravidelně) – Jirkovská srdíčka – účast na festivalu ve sborovém zpěvu na Červeném Hrádku
  • Průběžně --- vystoupení pro rodiče, širokou veřejnost, v domech s pečovatelskou službou, v klubech důchodců

                            

 

Gloria

Pěvecko-instrumentální sbor vznikl v roce 1994 při 2. základní škole v Jirkově vede jej Mgr. Šárka Křelinová. Na začátku fungoval jako třída s rozšířenou výukou hudební výchovy. Od roku 2 000 nesl název Áčka. Konečný název Gloria začal používat v roce 2005. Počet členů se pohybuje kolem 20. Sbor není žánrově zařazený, repertoár tvoří díla všech slohových období. Za dobu svého trvání se sbor zúčastnil několika soutěží a přehlídek (prosinec 1994 – absolutní vítěz na přehlídce ve zpěvu vánočních koled v Chomutově, únor 2001 – zlaté pásmo v 1. kategorii 0 v okresní soutěži ve sbor. zpěvu SVÁTKY PÍSNÍ v Chomutově, únor 2002 – stříbrné pásmo v 1. kategorii v soutěži SVÁTKY PÍSNÍ v Chomutově). Sbor má za sebou účast na veřejných vystoupeních – např. v domovech důchodců. Do roku 2006 sbor zpíval a hrál na svatbách (zlatých) a na vítání občánků při MěÚ v Jirkově. Pravidelně sbor vystupuje na adventních koncertech v Jirkově, na vánočních koncertech a vystoupeních ke Dni matek pro rodiče. Ze své diskografie uvádíme – 2005 DVD Gloria, 2006 CD OD JEŽÍŠKA – 3 skladby. Další z diskografie: - 2008 DVD – Gloria – Výběr akcí 05-08, 2009 pracovní DVD se skladbami pro kurz RWCT, 2010 DVD – Gloria – Výběr akcí 08-10, 2010 kniha – Střípky ze školních let 2005 – 2010.
Od září 2010 má sbor Gloria nové členy. Tvoří jej třída 1.A a několik žákyň ze 6.A. V prosinci 2010 měla Gloria vánoční vystoupení pro rodiče a příbuzné. S několika skladbami se také předvedla na JIRKOVSKÉM CHARITATIVNÍM ADVENTU. V únoru 2011 sbor navštívil Českou televizi Praha. Děti zblízka viděly, kde a jak se některé pořady natáčí. Zaujal je také mixážní pult s hudebními ukázkami.
Květen 2011 patřil rodičům, kdy Gloria připravila vystoupení ke Dni matek. Od září 2011 tvoří sbor Gloria 22 členů třídy 2. A. Hned na počátku školního roku si v rámci svého projektového dne udělali druháčci radost – zahráli a zazpívali si v Chomutově u Ignáce. Vychutnali si nádhernou akustiku v krásném prostředí kostela.
V prosinci 2011 se uskutečnilo vánoční vystoupení ve škole a nechyběla ani účast na charitativním adventním programu města Jirkov. V květnu 2012 opět potěšily děti své rodiče a příbuzné hudebním programem ke Dni matek.
V září 2012 se zvyšuje počet členů sboru na 24.
2013 - koncertní činnost se opět zaměřila na vystoupení pro rodiče a veřejnost, Gloria zpívá a hraje maďarské delegaci a je poctěna návštěvou z Indie, pro kterou připravila hudební vystoupení. V prosinci 2013 vydává Gloria další DVD: I. - III. třída (2010 – 2013).
V roce 2014 uspořádala hudební vystoupení pro žáky ostatních tříd, nechyběla vánoční vystoupení.
V červnu 2015 vznikají dvě DVD IV. – V. třída (vystoupení a fotografie). Od září 2015 tvoří sbor 28 prvňáčků.