Školní senát a ekotým

Funkce ve školním ekotýmu a senátu 2021/2022

Předsedkyně:

Viktorie Šeflerová 7. B

Místopředsedkyně:

Angelina Blehová 7. B

Zapisovatelé:

Pavel Andrle 7. A

Alexandr Sokolov 7. A

Hlasatelka:

Kristýna Bartošová 8. B

 

 senat21 11

 

 Pravidla pro fungování Ekotýmu

  • Chodím včas a pravidelně na schůzky.
  • Nemůžu přijít, pošlu náhradníka.
  • Na schůzce dávám pozor.
  • Sleduji aktuálně webové stránky a nástěnku ekoškoly.
  • Pravidelně se účastním ekologických aktivit.
  • Hlásím třídní ekologické akce koordinátorce EVVO.
  • Zajišťuji informace Ekotýmu svým spolužákům.