Filtr
 • Kroužek flétniček?

  I takto to vypadá na kroužku flétniček 2. A, na kterém hrajeme, zpíváme, ale také relaxujeme. ŠK

 • Za práci na školním časopise odměna

  Stálí členové redakční rady ve složení Klára Lászlová, Ondřej Mrhal, Barbora Bartošová, Eliška Popelková a Anna Šolcová si převzali zasloužené odměny za celoroční práci na školním časopise Lodička. Za pomoc s technickými úpravami (zejména tiskem) děkujeme panu učiteli Čermákovi, bez něhož by světlo světa nespatřilo ani jedno číslo. "Žáky bych chtěla moc pochválit za samostatnou a obětavou práci při přípravě časopisu. Děti si samy píší články, fotí a vše pak graficky upravují.“ Za kroužek školního časopisu Irena Svatošová.

 • Právě se vrátili z Hradu

  7. B byla ve středu na výletě v Praze. Pojali to především jako dějepisnou exkurzi a navštívili některá místa, o kterých se letos učili v dějepise: Pražský hrad, Malostranské náměstí, Karlův most, Staroměstské náměstí. Svoji vycházku zakončili krátkým rozchodem na Václavském náměstí. Pro některé byla cílem výletu především návštěva Mc Donaldu a KFC, ale i tak si vycházku rozpálenou Prahou užili. Bez újmy se prodrali davy turistů a v pořádku se vrátili domů.

 • Žáci 5. tříd to dotáhli až do poslanecké sněmovny

  Dne 19. 6. podnikli žáci 5. A a 5. B výlet do hlavního města - Prahy. A nebyl to jen tak obyčejný výlet. Na programu byla návštěva poslanecké sněmovny, výlet parníkem i návštěva ZOO. První zastavení bylo v poslanecké sněmovně, kde jsme se po krátkém výkladu od pana průvodce mohli posadit do poslaneckých lavic (které jsou mimochodem méně pohodlné, než ty naše školní). Dokonce jsme si mohli zkusit odhlasovat nový zákon. Odhlasovali jsme si tedy prodloužení prázdnin ze stávajících dvou měsíců na tři měsíce.  A to s okamžitou platností. Abychom se v parném letním dni trošku osvěžili, vydali jsme se podél Vltavy na Rašínovo nábřeží a odtud jsme se vydali parníkem až do Tróji, kde jsme navštívili místní ZOO. Celý výlet jsme zhodnotili jako velice podařený a po organizační stránce bravurně zvládnutý. Už nyní se těšíme na další :)