Archiv článků

Filtr
 • Vánoční dárek žákům - 22. 12. 2016

  Hodina moderní chemie, čtenářský klub, kvízy s hudební a sportovní tématikou, hry, skládačky, 2 planetária, tvoření přání, čtenářská dílna s opravdovým spisovatelem knih pro děti a mládež... to vše si připravil pedagogický sbor pro žáky na poslední den před vánočními prázdninami. Nebylo třeba si uměle prodlužovat volno. 22. 12. vytvořili učitelé žákům jiný rozvrh, než na který jsou zvyklí. Učitelé měli za úkol v každé činnosti spojit zábavu, příjemnou vánoční atmosféru a vzdělávání. V hodině moderní chemie si starší žáci během pěti minut vyrobili zmrzlinu, a dokonce si mohli vybrat její chuť a barvu. V mobilním planetáriu zase měli možnost zhlédnout perfektní projekci o vzniku Země nebo Vesmíru. Pro své mladší spolužáky si připravili vánoční vystoupení žáci 2.A a moc se jim povedlo. A na závěr zábavného procvičování mozkových buněk bez následků každý strávník poobědval velký řízek s bramborovým salátem.

 • Procházka českými dějinami

  V úterý 20.12.2016 se na naší škole uskutečnila velkolepá výstava s názvem PROCHÁZKA ČESKÝMI DĚJINAMI. Žáci od 3. do 7. tříd si mohli v tělocvičně školy zblízka prohlédnout osobnosti českých dějin v nadživotní velikosti. Prostřednictvím lektorky se všichni dozvěděli mnoho nových a zajímavých věcí, jako například, že Jan Žižka byl jediným vojevůdcem na světě, který žádnou bitvu neprohrál nebo že Karel IV. byl poměrně nízkého vzrůstu. Každá postava jakoby k dětem autenticky promlouvala a obdivuhodným způsobem je vtáhla do vyprávění o naší historii. Výmluvným důkazem, že se akce opravdu velmi vydařila, jsou následující fotografie. AF.

                                                 

   

 • Vánoční vystoupení 2.A

  Třída 2. A připravila pro své rodiče a příbuzné vystoupení k Vánocům. Školou se rozezněly lidové písničky, vánoční koledy, ale také písně anglické. Děti měly připraveny několik písní, které zahrály na flétničky, některé i na klávesy. Jára Jánský se naučil dvě koledy na svůj akordeon. Nechyběla ani pohádka – tentokrát hudební – O koblížkovi, vánoční básně dokreslily vánoční atmosféru celého koncertu. ŠK

 • Shakespearův kalamář 2016

  Letošní ročník zaznamenal rekordní počet soutěžících - celkem jich bylo 23.  A kdo se nejlépe vypořádal s trémou i nároky cizojazyčné recitace? V kategorii angličtinářů: Jára Zíka, Dan Voráček, Káťa Šulcová a Zuzka Hladová,  kategorii němčinářů: Adéla Šebková a Kristýna Denková

 • Adventní charitativní jarmark slaví opět úspěch

  Letošní příspěvek na bohulibé účely činí za naši školu 16 333Kč. Mimořádné poděkování patří všem, kteří se několik měsíců věnovali přípravě a výrobě vánočního sortimentu a všem lidem dobré vůle, kteří náš stánek vykoupili. Nebýt skupiny odvážlivců, kteří se nebáli na otevřeném jirkovském náměstí vystoupit se svým programem, nepřišlo by tolik rodičů s plnými peněženkami. Všem moc, moc, moc děkujeme. Věříte-li ve vyšší mocnosti nebeské, bude vám to všem jednou připočteno k dobru.