Koordinátor EVVO

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

ZŠ Jirkov, Studentská 1427, okr. Chomutov

Jana Kužminská, koordinátorka EVVO

 

Co je mým úkolem?
Plánovat, koordinovat a realizovat ve škole environmentální výchovu. A i když je teprve začátek nového školního roku 2017/2018, chci vám, milí čtenáři, poděkovat. Společnými silami jsme toho v této oblasti již mnoho dokázali.
Proč říkáme environmentální výchova a ne ekologická?
Environmentální znamená všestranné rozvíjení vyváženého vztahu mezi člověkem a životním prostředím. Ekologie jako taková, je pouze věda o vztazích mezi organismy a jejich prostředím.
Jak se na naší škole vyučuje EV?
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je součástí Školního vzdělávacího plánu. Školní plán EVVO se každoročně aktualizuje. Letošní zde.
Průřezové téma EVVO je začleněno do povinných vyučovacích předmětů našeho školního vzdělávacího programu. Prvky EVVO zařazujeme aktuálně a smysluplně v rámci jednotlivých předmětů. Na 1. stupni zejména do předmětu Přírodověda, na 2. stupni do předmětů Přírodopis, Zeměpis, Fyzika, Chemie, Občanská výchova, Pracovní činnosti.
O co nám jde?
Učíme se, jak se lépe chovat k našemu životnímu prostředí, snažíme se o minimalizaci a třídění odpadů, naši žáci analyzují současnou situaci a navrhují zlepšení. Nejde nám pouze o poznávací proces, ale i o praktické činnosti.
Kde najdete informace o realizaci EV na naší škole?
Vkládáme průběžně příspěvky a fotografie na naše školní webové stránky, do školního časopisu, do regionálních novin.
Co je naším hlavním úkolem pro letošní školní rok?
"Jsme součástí mezinárodního projektu Ekoškola a hlavním úkolem je pro nás naplňování základních sedmi kroků. Je třeba zmínit, že usilovná práce přinesla odměnu v podobě získání prestižního světového ocenění ECO – SCHOOLS a v minulém školním roce i jeho obhájení na další dva roky. Tím však naše práce vůbec nekončí, naopak ji stále rozvíjíme a dostaneme-li se do slepé uličky, hledáme cestu zpět a správný směr.
DRŽÍM NÁM PALCE, VAŠE JK

Ve čtvrtek 22. 6. 2017 byli zástupci školního senátu převzít již druhý titul Ekoškola. Slavnostní předání se konalo ve Valdštejnském paláci za účasti i ministra životního prostředí Richarda Brabce. Už tento fakt svědčí o tom, že titul Ekoškola je titulem prestižním. V Ústeckém kraji je Ekoškol jako šafránu a v České republice se tímto titulem pyšní jen 128 škol. A my jsme EKOŠKOLA!!