Ekoškola                                                                  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Naše škola získala tento titul již potřetí na období podzim 2018 - podzim 2022. Zprávu z auditu  a další informace týkající se Ekoškoly naleznete ZDE.

Přejít na stránky projektu

 

Recyklohraní                                                             

  • Od založení celostátního projektu Recyklohraní v září 2008 jsme do této soutěže zapojeni.
  • Za získané body jsme již pořídili např. školní fotoaparát, flashky a celou řadu zábavných i naučných encyklopedií pro žáky.
  • Pravidelně objednáváme odvoz baterií a drobného elektrozařízení, účastníme se také soutěže ve sběru vysloužilých mobilních telefonů.

Přejít na stránky projektu

 

Zápisy ze schůzek školního senátu a ekotýmu naleznete ZDE.

Green Life 2019

Další kolo dlouhodobého výchovně vzdělávacího projektu NEPZ proběhlo v úterý 9. dubna a bylo tentokrát obohaceno o unikátní film o lidoopech, gorilách, šimpanzech a orangutanech. Výtěžek z přednášek je určen na provoz monitorovacího programu Oko Ze-Mě. Druháci po besedě soutěžili o nejhezčí obrázek pro organizátory Milana a Zuzku.

Ukliďme Česko

V sobotu 6.4. jsme se zapojili do úklidové akce „Ukliďme Jirkov s Tomíky“. Jednalo se o jednu z akcí pořádaných v rámci dobrovolnické úklidové akce „Ukliďme Česko“, která probíhá na území celé České republiky převážně v měsíci dubnu. V dubnu proto, že 22. den tohoto měsíce je svátkem Země. Cílem akce je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Byli jsme pověřeni úkolem uklidit prostranství kolem naší školy a pak pokračovat přes okolí MŠ Čtyřlístek do Olejomlýnského parku. Cestou jsme nasbírali několik pytlů odpadků, spoustu odhozených pet lahví nebo také odhozené boty, džíny apod. Odměnou nám byl dobrý pocit, že jsme pro naši Zemi něco udělali, a opečený buřt u oddílové knihovny Tomíků. žáci 6.A

Tonda Obal na cestách

Po třech letech se u nás v únoru zase zastavil Tonda Obal. Jméno by možná bylo zvláštní, ale jedná se o ekologický program Tonda Obal na cestách a tento program má za úkol učit děti správnému třídění odpadů v duchu hesla "Nejlepší odpad je žádný odpad". Objednali jsme si čtyři lektory, abychom během jednoho dopoledne stihli proškolit všechny naše žáky. Něco jsme si zopakovali, něco se naučili, trochu si zasoutěžili a dostali jsme i pochvalu a malé odměny. JK

Příroda kolem nás

Naši žáci se neúčastní jen sportovních či jazykových soutěží, ale také soutěží výtvarných. Proto se sedmáci zapojili do soutěže s názvem "Příroda kolem nás". A co vy? Uvědomujete si, jak naše příroda dokáže být krásná?

                          

                          

Myslíme i na drobné ptactvo

Žáci z přírodopisných praktik ze sedmého ročníku se postarali o drobné ptactvo, které navštěvuje naši školní zahradu. Nainstalovali krmítka na školní zahradě, které připravili v minulém roce v hodinách pracovních činností.  Nezapomněli pověsit i lojové koule.

Ptáček v zimě
Ptáček volá: Vítku, Lidko,
sypte drobky na krmítko,
čím víc bude zrníček,
tím víc bude písniček.
Kdo se o nás nepostará,
bez písniček bude zjara.