Ekoškola                                                                  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Naše škola získala tento titul již potřetí na období leden 2023 - červen 2026. Zprávu z auditu  a další informace týkající se Ekoškoly naleznete ZDE.

Přejít na stránky projektu

 

Recyklohraní                                                             

  • Od založení celostátního projektu Recyklohraní v září 2008 jsme do této soutěže zapojeni.
  • Za získané body jsme již pořídili např. školní fotoaparát, flashky a celou řadu zábavných i naučných encyklopedií pro žáky.
  • Pravidelně objednáváme odvoz baterií a drobného elektrozařízení, účastníme se také soutěže ve sběru vysloužilých mobilních telefonů.

Přejít na stránky projektu

 

Zápisy ze schůzek školního senátu a ekotýmu naleznete ZDE.

Někdo jen mluví, jiný přiloží ruku k dílu

V sobotu jsme se já a moje setřička zúčastnili akce Českých lesů. Sázeli jsme stromky, Ellinka ze 3. A a Šimča ze 6.A si každý zasadil své a to poprvé a doufám, že ne naposledy. Společně jsme zasadili třicet nových stromků. Kromě odznaku Malého lesníka a zkušenosti s těžkou prací v lese, jsme si odvezli i pořádné mozoly. Šimon Š.

     

     

 

První schůzka senátu a ekotýmu

První středu v měsíci říjnu jsme obnovili činnost našeho školního senátu a ekotýmu. Účast byla hojná. S některými žáky jsme pracovali již v předchozích letech, některé tváře jsou v našem týmu nové, proto věříme, že s novými žáky přijdou i nové nápady na naši činnost. Všechny důležité informace si žáci pilně zapisovali, aby je mohli tlumočit ve svých třídách. Zápis Terezky ze 3. třídy přikládáme.

      

Práce na školním pozemku

Počasí nám přeje, takže můžeme v rámci Pracovních činností zušlechťovat náš školní pozemek. Děvčata ze 6. B se práce nebojí, takže si vyzkoušela pletí, rytí, hrabání, zametání, zalévání i sázení rostlin na školní skalku. Odměnou jim byla jednička v EŽK, utržené jablko ze stromu na školní zahradě a hlavně radost z dobře vykonané práce😊 LH

                              

Práce šlechtí

Vždy je motivující vidět výsledky své práce. Za šikovnými chlapci ze 7. A práce byla skutečně vidět. Na přiděleném pozemku dokázali za 40 minut vytrhat plevel, odvézt zbytky rostlin na kompost, vysbírat kameny, zrýt půdu, odstranit kořeny plevelů, urovnat záhon hráběmi a očistit pracovní nářadí. Druhá skupinka zase vysbírala popadaná jablka z našich školních jabloní. Však posuďte sami, jak jsme si "mákli" Petr Kaššák

     

    

Ekologická výzva!

Rádi bychom obnovili pravidelnou činnost naší ekoškoly. Plánujeme v 1. pololetí letošního školního roku uspořádat výstavu fotografií na téma: Černé skládky a nepořádek versus pěkné prostředí v našem městě. Proto vyzýváme všechny žáky, jejich rodiče i zaměstnance školy, aby při procházkách ve městě pořizovali fotografie na dané téma. Fotky s označením místa pořízení zasílejte do konce října prostřednictvím EŽK p. uč. Kužminské, p. uč. Zajíčkové nebo p. uč. Hennlichové. Členové ekotýmu vyberou na listopadové schůzce zajímavé fotografie, které pak budou vystaveny v prostorách školy. Na výstavu pozveme zástupce zřizovatele a fotografie si budou moci prohlédnout i rodiče našich žáků na třídních schůzkách 18. 11. 2021. Chtěli bychom, aby si všichni uvědomili, že pěkné prostředí ve městě si tvoříme také sami.