Ekoškola                                                                  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Naše škola získala tento titul již potřetí na období leden 2023 - červen 2026. Zprávu z auditu  a další informace týkající se Ekoškoly naleznete ZDE.

Přejít na stránky projektu

 

Recyklohraní                                                             

  • Od založení celostátního projektu Recyklohraní v září 2008 jsme do této soutěže zapojeni.
  • Za získané body jsme již pořídili např. školní fotoaparát, flashky a celou řadu zábavných i naučných encyklopedií pro žáky.
  • Pravidelně objednáváme odvoz baterií a drobného elektrozařízení, účastníme se také soutěže ve sběru vysloužilých mobilních telefonů.

Přejít na stránky projektu

 

Zápisy ze schůzek školního senátu a ekotýmu naleznete ZDE.

Vzpomínka na Den Země

Někteří žáci naší třídy se zapojili do projektu Solidárek a symbolicky nakrmili některá zvířata v Chomutovském Zooparku. Ukázky některých poukazů jsou níže. Dále jsme se zúčastnili projektu Tonda obal na cestách. Paní lektorka si s námi povídala o správném třídění, recyklaci, opětovném využití a také minimalizaci odpadů. Kromě jiného jsme se dozvěděli, že v naší republice jsou čtyři spalovny, které energeticky využívají odpad. Nachází se v Praze, Brně, Liberci a Plzni. 7. B

Kampaň obyčejného hrdinství jaro 2021

Stejně jako na podzim jsme se za naši školu přihlásili i letos do Kampaně obyčejného hrdinství. Zapojit se může každý žák nebo zaměstnanec školy sám nebo se svojí rodinou. Kampaň bude probíhat buď v týdnu od 10. 5. do 16. 5. nebo od 17. 5. do 23. 5. Můžete si vybrat vždy jen jeden z těchto týdnů. Možnost výběru jsme zvolili proto, aby si každý vybral ten týden, který mu více vyhovuje (distanční x prezenční výuka). V odkazu níže vám posíláme záznamový arch, do kterého můžete zapisovat údaje elektronicky nebo po vytištění. Můžete plnit třeba jen jednu výzvu anebo libovolný počet těchto výzev podle vašeho zájmu a možností. Vyplněný arch přineste neprodleně (nejpozději do pondělí 24. 5. 2021) paní učitelce Janě Kužminské, Ludmile Hennlichové nebo Marcele Zajíčkové. Nebo jej můžete zaslat elektronicky do EŽK nebo na školní email těmto p. učitelkám. Je důležité odevzdat ho včas, protože budeme za naši školu zpracované výsledky posílat organizátorům kampaně. Více informací naleznete na www.ekoskola.cz (záložka Kampaň) Věříme, že se do kampaně zapojí většina našich žáků😊

Jenom kveteme

Po dlouhé době jsme si konečně užili práci ve skupinkách a společné tvoření. Z obalů od vajíček, které už nejsou vhodné k recyklaci, jsme vyrobili originální kvetoucí větvičky a posíláme je jako symbolický dárek ke Dni Země.
Příští týden se k tomuto svátku vrátíme ještě jednou - besedou Tonda Obal na cestách 🙂. 4.B

                                            

8. A podpořila Den Země

Jak organizovat třídnické akce, když se do školy nemůže? Poradíme si a občas pomůže náhoda. DDM Paraplíčko vyhlásilo na duben soutěž zaměřenou na podporu ekologie a ochrany přírody Želví putování, a tak jsme využili této příležitosti a trochu přívětivějšího počasí a rozhodli jsme se, že je nejvyšší čas se opět po čtvrt roce distanční výuky vidět naživo. Sešlo se nás i s třídní učitelkou 14 a kromě povídání byl čas také na vzdělávání, na vytyčených stanovištích rozmístěných po městě jsme plnili zadané úkoly. Ti, kteří méně povídali a více pracovali, se pak rozhodli zapojit do slosování o ceny v soutěži. Dvě hodiny strávené na vzduchu a s kamarády tváří v tvář byly velmi milé a osvěžující. (třída 8.A)

To není hra ,,Co do lesa nepatří,,

Tohle smetí z lesa sbíral žák V. B s rodiči a sestrou 1,5 hodiny. Jak napsala maminka Pepy: ,,Je smutné vidět, co lidé v lese zahodí". Dobrá práce, Pepo! Děkuji. LF