Ekoškola                                                                  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Naše škola získala tento titul již potřetí na období leden 2023 - červen 2026. Zprávu z auditu  a další informace týkající se Ekoškoly naleznete ZDE.

Přejít na stránky projektu

 

Recyklohraní                                                             

  • Od založení celostátního projektu Recyklohraní v září 2008 jsme do této soutěže zapojeni.
  • Za získané body jsme již pořídili např. školní fotoaparát, flashky a celou řadu zábavných i naučných encyklopedií pro žáky.
  • Pravidelně objednáváme odvoz baterií a drobného elektrozařízení, účastníme se také soutěže ve sběru vysloužilých mobilních telefonů.

Přejít na stránky projektu

 

Zápisy ze schůzek školního senátu a ekotýmu naleznete ZDE.

Češi zachraňují mořské želvy v Indonésii

Tadeáš ze 6.A patří k nejpracovitějším žákům naší školy. Jeho domácí práce je perfektní, vypacovává i velké množství dobrovolných domácích úkolů. Po sledování přírodovědného dokumentu o želvách na ČT2 Odpoledka mi poslal krátké povídání o tom, co zajímavého se v něm dozvěděl. Já jsem se díky tomu od Tadeáše dozvěděla, že on sám doma chová želvičku Rexe, kterou si pořídil po jedné z přednášek Green Life. PJ

– Na ostrově Bilang Bilangan ochranáři zachraňují mořské želvy
– Pořadem provází zpěvák Dan Bárta a na ostrově pracuje ochranářka a dobrovolnice Hana Svobodová
– Hana si jako malá přála za vysvědčení želvu
– Ta s ní žije dodnes
– Pohlavní dospělosti dosahuje želva kolem 30 let
– Želva chodí naklást vajíčka jednou za 3 – 5 let
– Ostrov je malý a neobydlený
– Želvy chrání před pytláctvím
– Ostrov Bilang Bilangan je 8. nejlepší místo pro líhnutí želv
– Na ostrově není ani elektřina ani voda
– Ochranáři si musí zasoby dovážet lodí
– Ochranáři pracují i na ostrově Mataha, který byl větší než je teď, protože voda odplavila písek, tak se zúžil

Já sám doma chovám želvu a posílám Vám i její fotku. Jmenuje se Rex a mám ho rok. Půl roku jsem si na něj šetřil a 12. ledna koupil. Želvu jsem si chtěl koupit po přednášce Green Life o mořských želvách.

Pozdrav Zemi k svátku!

Dobry den, posilám vzkaz Zemi. Už se těšim do školy. Bobeš

                               

Kristýnka ze 6. B: "Vydrž Země, přijdou lepší časy a vše se zlepší, jen si musíme nějakou dobu počkat." Anička ze 6. B: "Udělejme něco pro naši planetu! Chovejme se lépe - ať je krásná i za 100 let!" Lída H.: "Děkujeme rozkvetlé jarní přírodě a sluníčku, že nám dodávají pozitivní energii, kterou tak nutně potřebujeme." "Milá Země, přeji ti, aby ses zbavila všech nemocí a dopřála nám jen zdraví,"Tvůj Kuba M. "Přání naší Zemi. Milá Země, přeji ti, abys zvládla všechny problémy, které ti my lidé někdy připravujeme svým nezodpovědným chováním," Milan S. "Milá zemičko, moc bych ti přál, aby se lidé naučili vyhazovat odpadky do koše," přeje Daneček.

Co přát naší Zemi ?

Lidem v současné době přejeme hlavně zdraví. Proč i Zemi nepřát totéž? Na zdravé Zemi rostou zdravé rostliny, žijí zdraví živočichové, je na ní zdravá voda i zdravý vzduch. My, lidé, toto všechno ovlivňujeme. 

Ohniště

Přejme si, abychom  horní obrázek už nikdy v lese neviděli. Ty další jsou přece daleko krásnější! 

                                                                                                          Volavka

Zeleno

 

Příchod jara

Na březnové schůzce školního senátu a ekotýmu jsme nechali rozkvést náš ekostrom. Doplnili jsme na něj nové barevné lístečky s aktivitami, které v rámci ekologie na naší škole probíhají. Zjistili jsme, že náš strom, od zasazení před zhruba osmi lety, vyrostl tak, že bude nutné zasadit strom nový. Už nyní máme připravené nové listy s aktivitami, které v letošním roce plánujeme uskutečnit. Na některé z příštích schůzek nový stromek nakreslíme. Abychom nezůstali jen u „papírového stromu“, v rámci pracovních činností připravujeme sazeničky zeleniny a květin, které budeme pozorovat při jejich klíčení a růstu a po návratu z nuceného volna do školy, až budou pěkně zakořeněné, je vysadíme na školní záhonky nebo si je rozebereme domů. LH

Únorové setkání školního senátu

Ve středu 12. 2. se uskutečnila další schůzka školního senátu a Ekotýmu, na které jsme se seznámili s výsledky ankety "Jak se dopravujeme do školy". Na níže uveřejněné fotografii vidíte, jak si senátoři prohlížejí návrhy reklam na ekologické chování v běžném životě. 1

Doprava do školy
Na naší škole úspěšně pracuje již několik let školní senát a ekotým. V rámci projektu Ekoškola plníme různé úkoly. V letošním školním roce jsme se zaměřili hlavně na dvě témata: doprava do školy a minimalizace odpadů. Uspořádali jsme ve škole anketu o tom, jak se nejen my žáci, ale i všichni zaměstnanci dopravujeme do školy. Sledovali jsme, kolik nás chodí do školy pěšky, kdo využívá městskou dopravu a kdo jezdí autem. Abychom mohli výsledky lépe vyhodnotit, zajímalo nás, zda bydlíme v Jirkově, v okolních obcích nebo v Chomutově a okolí. Z těch žáků a zaměstnanců, kteří bydlí v Jirkově, chodí do školy pěšky 82 %, pouze 15 % jezdí autem. Z okolních obcí nás 73 % jezdí autem a 20 % využívá městskou dopravu. Z Chomutova a okolí 31 % využívá městskou dopravu a 67 % se dopravuje autem. Výsledky ankety budeme ještě dále zpracovávat při výuce matematiky. Ekotým