Ekoškola                                                                  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Naše škola získala tento titul již potřetí na období leden 2023 - červen 2026. Zprávu z auditu  a další informace týkající se Ekoškoly naleznete ZDE.

Přejít na stránky projektu

 

Recyklohraní                                                             

  • Od založení celostátního projektu Recyklohraní v září 2008 jsme do této soutěže zapojeni.
  • Za získané body jsme již pořídili např. školní fotoaparát, flashky a celou řadu zábavných i naučných encyklopedií pro žáky.
  • Pravidelně objednáváme odvoz baterií a drobného elektrozařízení, účastníme se také soutěže ve sběru vysloužilých mobilních telefonů.

Přejít na stránky projektu

 

Zápisy ze schůzek školního senátu a ekotýmu naleznete ZDE.

Výuka v dílnách má stále význam

Na polytechnickou výuku jsme nezanevřeli, což můžete sami posoudit z fotografie chlapců z osmého ročníku, kteří na objednávku dětí ze třetí třídy a jejich paní učitelky vyrobili pod vedením  pana kolegy Lukáše Čermáka povedené krmítko pro ptáky. Třeťáci si ho umístí před okna třídy, aby mohli pozorovat ptactvo. Dílny patří v poslední době mezi nejoblíbenější předměty, je to také zásluha pana učitele, neboť on sám se především zasadil o obnovu prostředí dřevodílny a hlavně její vybavení.

Máme 1. vánoční dárek - 2. titul Ekoškola

Slíbily verdikt po Novém roce, radostnou zprávu poslaly mnohem dřív.

Naše škola se zabývá ekologií už řadu let, ale nejen teoreticky, protože o ekologii není možné se jen učit. Přihlásili jsme se proto do Ekoškoly, projektu na mezinárodní úrovni, který má za cíl dostat se od teorie k praxi a zlepšovat hlavně prostředí školy a jejího okolí. Probíhá ve 40 zemích světa, V ČR je zajišťován MŠMT a MŽP a koordinován pražským sdružením TEREZA. Právě odtud k nám 7. prosince 2016 přijely dvě auditorky, několik hodin prověřovaly naši školu a zkoumaly naplňování 7 kroků Ekoškoly a hlavně to, jestli titul obhájíme na další dva roky. Před dvěma lety jsme totiž titul získali a v budově Senátu ČR slavnostně převzali poprvé. Jsme moc rádi, že se nám titul podařilo obhájit a děkujeme všem, kteří se do projektu zapojují, především našemu ekotýmu.

6. A na hodině češtiny recykluje papír

Někteří žáci 6.A se rozhodli, že budou šetřit naše lesy. Domácí úkol z českého jazyka vypracovali na recyklovaný papír a i ten si sami podle návodu vyrobili.

72 hodin - Pomáhám, protože chci…

Ano, pomáháme, protože z pomáhání máme radost. Pomáháme tam, kde je to nutné a v naší jirkovské přírodě to nutné je. Žáci 3. A se zapojili do akce 72 hodin a věří, že jejich práci nezkazí neukáznění návštěvníci lesa. Děti vzaly odpadové pytle, oblékly pracovní rukavice a prošly snad nejvíce používanou cestu v jirkovském lese - Zámecká cesta, rybník, cesta lesem do Jiráskovy ulice. To zase byly nálezy: CD disky, zapalovač, tílko, reproduktory, plastové láhve už nás ani nepřekvapí. Ale nález, který nás pobavil – svítící plastový vánoční stromeček. Že by se srnky a veverky chystaly na Vánoce? V tom případě ale mají zvířátka černý bod, protože nešetří energií. Stromeček opravdu svítil.

ruce

Pytle

Lov baterií

U nás ve škole je již samozřejmostí, že vybité baterie odkládáme do sběrného boxu. Pochvala patří všem, kteří ho naplnili hned během září. Objednali jsme odvoz a ... To jsme nečekali! Sotva byla prázdná krabice, Recyklohraní vyhlásilo úkol shromáždit dostatečné množství vybitých baterií a s jejich pomocí vytvořit mapu ČR. Prohledali jsme doma všechny šuplíky, obešli příbuzné a sousedy a jak jsme tuto část úkolu zvládli vidíte na fotce. 5. B