Ekoškola                                                                  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Naše škola získala tento titul již potřetí na období leden 2023 - červen 2026. Zprávu z auditu  a další informace týkající se Ekoškoly naleznete ZDE.

Přejít na stránky projektu

 

Recyklohraní                                                             

  • Od založení celostátního projektu Recyklohraní v září 2008 jsme do této soutěže zapojeni.
  • Za získané body jsme již pořídili např. školní fotoaparát, flashky a celou řadu zábavných i naučných encyklopedií pro žáky.
  • Pravidelně objednáváme odvoz baterií a drobného elektrozařízení, účastníme se také soutěže ve sběru vysloužilých mobilních telefonů.

Přejít na stránky projektu

 

Zápisy ze schůzek školního senátu a ekotýmu naleznete ZDE.

Ukliďme Česko 2017

Dne 10. 4. 2017 se školní senát a Ekotým zúčastnil celorepublikové akce Ukliďme Česko - Procházka bez odpadků. Šli jsme po cestě na Červený Hrádek. Obešli jsme rybník a zpět lesem do Jiráskovy ulice. Naplnili jsme jeden a půl pytle plastovými láhvemi, tři pytle směsným odpadem a jeden pytel sklem. Největší kuriozitou byly dva spací pytle, které jsme našli. Akce se zdařila a všichni účastníci z ní měli dobrý pocit. Markéta Tonková 5. B

Spacák

Strom 1

M.R.K.E.V.

Již několik let využíváme nabídku Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER k registraci v síti M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). V rámci sítě dostáváme metodické a informační materiály k ekologické výchově a pravidelné rozesílky pozvánek a informací z EVVO.

Práce na školním pozemku

Dnes jsme na hodině pracovních činností dostali úkol: „Tuto hromadu zeminy musíte převézt na čtyři záhony, které jsou poblíž.“ Když jsme tu obrovskou hromadu viděli, tak jsme si říkali, že to bude práce na několik hodin. (Byly toho 4 kubíky, jak nám prozradila paní učitelka.) My se ale fyzické práce nebojíme, a protože „Práce šlechtí“, vzali jsme si toto heslo za vlastní a celou hromadu jsme opravdu převozili za necelou vyučovací hodinu. Takže jsme stihli i trochu poklidit. Takže kromě jedniček v žákovské knížce jsme dostali velikou pochvalu. Kluci ze 7. B

Sazeničky z vlastních truhlíčků

Pracovní činnosti děvčat ze 7. B probíhaly tak, že jsme přesazovaly rostlinky rajčat a paprik, které jsme samy vypěstovaly. Také jsme sely řeřichu. Posuďte sami, jak nám rostlinky pěkně vyrostly. Děvčata ze 7. B

Zatočili jsme s větrem

Vodní a větrnou energii uměli lidé využívat už odpradávna. Naši předkové využívali sílu vody a větru ve svůj prospěch, aby si ulehčili těžkou dřinu. S pomocí těchto přírodních sil poháněli zařízení a stroje, které jim například namlely obilí na chléb, nařezaly dřevo nebo utkaly látku na oblečení. První pokusy a přístroje byly velmi jednoduché a můžete si je vyzkoušet i vy, stejně jako 5. B v hodině pracovních činností!