Evropský den jazyků – popředu i pozpátku

Při prázdninovém cestování si mnozí žáci jistě všimli pozoruhodné rozmanitosti evropských jazyků. V rámci evropského dne jazyků, který připadá na 26. září, si tuto rozmanitost letos připomeneme vlastní výstavkou palindromů! „Výstavkou čeho?“ ptá se teď asi leckterý čtenář školního webu. Palindromy jsou slova, věty nebo slovní spojení, která lze číst v libovolném směru (zprava doleva nebo zleva doprava) a mají vždy stejný význam. Žáci naší školy tedy mají do 26. září příležitost samostatně vyhledat či vymyslet a také graficky ztvárnit nějaký palindrom v kterémkoli z evropských jazyků. Ze všech zúčastněných žáků potom učitelé jazyků vylosují pět šťastných, kteří za své úsilí obdrží drobnou odměnu. Texty i jejich grafické ztvárnění lze předat kterémukoli učiteli angličtiny nebo němčiny, ať už v elektronické podobě nebo jako vlastnoruční kresbu. Tak s chutí do toho! Zde je příklad, jak by to mohlo vypadat. MŠ

Tobiáš ... rytíř žákovského stavu

Před prázdninami v samotném závěru školního roku byl za naši školu představiteli města oceněn Tobiáš A. jako mladá osobnost, která vzorně reprezentuje nejnom náš vzdělávací ústav, ale rovněž město Jirkov, a to na mezinárodní úrovni. Tobiáš, kdyby navštěvoval středověkou školu, tak by již dosáhl na rytířské ostruhy, neboť ovládá nejenom své svaly jako výborný zápasník, ale kultivuje i svého ducha hrou na hudební nástroj a umí recitovat verše tak zdatně, že žádná dívka nezůstává v klidu. Ve výčtu Tobiášových zájmu bych mohl pokračovat. Nesetkáváme se často s tak univerzálně zdatnou osobností, s mladíkem, u něhož  fyzická síla je spojena s krásou citlivé dospívající chlapecké duše. Tobiáši, nepodlehni svodům světa, jenž nabízí jednoduchá řešení a umrtvuje smysl pro vnímání krásy. 

Sportovní den 5.B sportuje ráda

5. B sportuje ráda, a tak jsme si všichni užili dopoledne plné plážového volejbalu, fotbalu i tenisu. Každý si vyzkoušel své dovednosti a nakonec mohli všichni jednohlasně zvolat : " Jsme jedničky! "

Turistický kurz

V druhé polovině června se zúčastnili žáci 7. A, 8. B a 9. B již desátého ročníku turistického kurzu. Tentokrát jsme se vypravili do RS Lites Mukařov poblíž Mnichova Hradiště. Personál byl vstřícný, stravování dobré. Počasí bylo tropické, proto jsme se nevěnovali pouze turistice, ale využili jsme rozsáhlý areál k dalším sportovním aktivitám. Mezi nejoblíbenější patřil fotbal, plážový volejbal, badminton, frisbee a vyzkoušeli jsme také kinball nebo střelbu ze vzduchovky. Nechybělo ani osvěžení v ledovém potoku. Na celodenním výletu jsme navštívili Mnichovo Hradiště a Klášter nad Jizerou, ve kterém jsme se osvěžili kofolou v restauraci vytesané do skály. Poslední večer se konala vytoužená diskotéka, po které některá děvčata prosila, zda bychom nemohli náš pobyt ještě o několik dní prodloužit. To svědčí o vydařeném kurzu. LH, KH, LČ

   

 

Příroda maluje

V hodině výtvarné výchovy se děti z 2.B přesvědčily o tom, že příroda dokáže vytvořit krásné obrázky. Pomocí květin, které hledaly v okolí naší školy, děti ve skupinách vyráběly obrazy, které hýřily barvami. Naučily se názvy rostlinek, které našly a při spolupráci s kamarády se pak dohodly, jak bude květinový obraz ve finále vypadat. Později ho podle vlastní fantazie dotvořily. Jejich usměvavé tváře při práci byly důkazem, ze si tuto hodinu během hezkého počasí opravdu užily. LD

Proužek sluší každé tváři

Přestože nás v pátek 2. června bylo ve škole jen málo (většina žáků i učitelů trávila čas na ŠvP), zapojili se zbývající žáci i zaměstnanci do akce Den českých rozštěpových pacientů, která má za úkol informovat širokou veřejnost o možnostech léčby pacientů s rozštěpem. Každý, kdo mohl, si vzal tento den na sebe oblečení s proužky a udělali jsme společnou fotografii před naší školou. LH

Konec 1. stupně, hurá na 2. stupeň

Ahoj léto, ahoj prázdniny, něco končí a něco nového začíná... Byli jste úžasní a budu na vás všechny myslet a vzpomínat. 🍀 Ať žije 5.B ! Julie Hartmanová

Picnic

S blížícím se koncem školního roku jsme využili krásné počasí k výuce na téma " We have a picnic". A vzhledem k tropickým teplotám jsme piknik zakončili výbornou zmrzlinou. IS + LČ

Výlet lodí

Vidět celou Nechranickou přehradu a ještě netradičně ze člunu místní hlídky Policie ČR, to se povedlo třídě 5.B. Moc děkujeme p. Kaiserovi, že nám to umožnil. Užili jsme si pěkné dopoledne! JH

Bohatá slovní zásoba přináší své výsledky

V průběhu tohoto školního roku jsme se zúčastnili nejedné jazykové soutěže a naši žáci se ve startovním poli rozhodně neztratili. Letošní účet na začátku června úspěšně uzavřela žákyně 4. ročníku Terezka V. Po úvodní části olympiády z anglického jazyka zaostávala za nejlepšími jen o pár bodů. Když ale potom přišla k části ústní a začala popisovat jeden z vybraných plakátů, ohromila porotu svou bohatou slovní zásobou. Čtyři minuty mluvila bez přerušení a s lehkostí, jako kdyby angličtina byla jejím rodným jazykem. Výsledkem bylo krásné 3. místo. Gratulujeme, Terezko, a těšíme se, jak budeš svůj talent rozvíjet v příštích letech. MŠ