Ekoškola                                                                  

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Naše škola získala tento titul již potřetí na období leden 2023 - červen 2026. Zprávu z auditu  a další informace týkající se Ekoškoly naleznete ZDE.

Přejít na stránky projektu

 

Recyklohraní                                                             

  • Od založení celostátního projektu Recyklohraní v září 2008 jsme do této soutěže zapojeni.
  • Za získané body jsme již pořídili např. školní fotoaparát, flashky a celou řadu zábavných i naučných encyklopedií pro žáky.
  • Pravidelně objednáváme odvoz baterií a drobného elektrozařízení, účastníme se také soutěže ve sběru vysloužilých mobilních telefonů.

Přejít na stránky projektu

 

Zápisy ze schůzek školního senátu a ekotýmu naleznete ZDE.

Žáci sami poučili své rodiče před třídními schůzkami

o správném třídění domácího odpadu a co vy? Už máte jasno, kterou nádobu na co použijete? My ano! Členové ekotýmu vítali rodiče při vstupu do školy a rozdávali jim letáčky o správném třídění odpadů. Připravili si také ve vestibulu školy stanoviště, na kterých vysvětlovali, jak správně třídit. Kam patří různé plasty, sklo, papír, hliník, baterie, elektroodpad či bioodpad. Rodiče i učitelé si mohli vyzkoušet na magnetické tabuli přiřazování různých recyklačních symbolů ke správným odpadovým nádobám.

72 hodin

Máknem a bude to!

Opět jsme se zaregistrovali do projektu 72 hodin. Letošní projekt bude zaměřen na zlepšení stavu prostředí pro hmyzí přátele na školní zahradě a nazvali jsme ho Hmyzí hotelnictví. Po založení skalky a bylinkového záhonku jsme se letos rozhodli udělat něco pro faunu. Proto bychom chtěli vyrobit ubytovny pro hmyzí osazenstvo v okolí budovy školy.

Diplom Recyklohraní

Raděj nápady než odpady

To je název projektu, do kterého se zapojili žáci naší školy. Jde o spolupráci s nedalekou věznicí ve Všehrdech, kam se dostali ti, co "šlápli vedle." Přesto chtějí být užiteční a my jim pomáháme. Sbíráme papír a plastové nádoby, oni zhotoví výrobky a my si je dotvoříme a využijeme. Tentokrát to byly krásné košíky z použitého papíru. Podívejte! JH

Schůzka ekotýmu

Dnešní schůzka školního senátu a ekotýmu se konala netradičně v odpoledních hodinách. Připravili jsme cedulky na bylinkový záhon, ale díky špatnému počasí jsme museli jejich umístění odložit. Hned, jak se udělá hezky, dají je na záhonek žáci 1. A. Připravili jsme také plakáty o sběru víček od PET lahví pro nemocnou Lucinku.

Odpoledne jsme se sešli hlavně proto, abychom měli dostatek času na vypracování analýzy ve dvou oblastech ekologie – voda a prostředí školy. Práce se nám dařila, proto si můžete na nástěnce ekoškoly u školní jídelny hned po velikonočních prázdninách naše analýzy prohlédnout. Na závěr naší schůzky jsme ještě zpracovali monitorování celého letošního plánu ekoškoly ve všech čtyřech oblastech – odpady, energie, voda a prostředí. Máme velkou radost, že jsme v letošním školním roce nezaháleli a v oblasti ekologie jsme udělali velký kus práce. Ekotým