Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Lucie Macáková  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • první školní den řádně vyplnit přihlášku do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 413 035 045

           

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Macáková

           

                           3. oddělení - L. Pištecová                                                                      4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Družina ve Strikelandu

Za odměnu za výbornou celoroční práci ve školní družině se IV.oddělení školní družiny vydalo na bowling do Strikelandu. Někteří prvňáčci sice drželi bowlingovou kouli úplně poprvé, všem to ale moc šlo a hru jsme si báječně užili. Velká pochvala patří celému oddělení i za přepravu MHD. Zvládli jsme to na jedničku a určitě si to brzy zopakujeme. KK

    

Šplhli jsme si

Na stěně, na bouldru i dětském koutku v lezecké aréně v Jirkově jsme řádili, co nám odvaha a síly dovolily. Pokud by soutěžila děvčata proti chlapcům, vítězství by bylo jednoznačně na straně děvčat. Vylezly těžší cesty, výše a ve větším počtu než kluci. Dvě slečny z první třídy vylezly dokonce i cestu obtížnosti 5. Jsou to šikulky. PB

     

Vítáme léto

Začalo krásné období roku plné květů, chutných plodů, dovolených a zážitků. My v 1. oddělení ŠD jsme se ho rozhodli přivítat obrázkem vytvořeným z kamínků a mušliček. Dalo nám práci oblázky nasbírat, nabarvit, ozdobit, naaranžovat a nalepit. Máme ale velkou radost, jak se nám to povedlo! PB

Družina navštívila psí útulek

Zvířátka milují snad všechny děti, my však nezapomínáme ani na ty, co k nim osud nebyl zrovna přívětivý. A tak jako každý rok jsme se i letos vydali navštívit jirkovský psí útulek, abychom pejskům bez domova jejich psí život trochu zpříjemnili. Všem dětem a jejich rodičům bych touto cestou chtěla za všechny darované mlsky a potřeby pro pejsky moc poděkovat. Jste skvělí, děkuji! KK

  

Školní družina opět v lezecké aréně

Koncem května se IV. oddělení školní družiny vydalo do nedaleké lezecké arény v Ervěnicích. Pod vedením zkušených trenérů se žáci nejprve seznámili s pravidly a základními pojmy, pořádně se rozcvičili a rozdělili na dvě skupiny. Na bouldrové stěně se při soutěžích pořádně zapotili, na lezecké stěně se pokusili překonat strach z výšek i sami sebe. Prvňáčci ze IV. oddělení byli povětšinou lézt úplně poprvé, svými výkony však velice překvapili a téměř všichni vylezli až na vrchol. V lezecké aréně jsme si to moc užili a určitě si tuto akci s radostí zopakujeme. KK