Za práci na školním časopise odměna

Stálí členové redakční rady ve složení Klára Lászlová, Ondřej Mrhal, Barbora Bartošová, Eliška Popelková a Anna Šolcová si převzali zasloužené odměny za celoroční práci na školním časopise Lodička. Za pomoc s technickými úpravami (zejména tiskem) děkujeme panu učiteli Čermákovi, bez něhož by světlo světa nespatřilo ani jedno číslo. "Žáky bych chtěla moc pochválit za samostatnou a obětavou práci při přípravě časopisu. Děti si samy píší články, fotí a vše pak graficky upravují.“ Za kroužek školního časopisu Irena Svatošová.