Žáci 5. tříd to dotáhli až do poslanecké sněmovny

Dne 19. 6. podnikli žáci 5. A a 5. B výlet do hlavního města - Prahy. A nebyl to jen tak obyčejný výlet. Na programu byla návštěva poslanecké sněmovny, výlet parníkem i návštěva ZOO. První zastavení bylo v poslanecké sněmovně, kde jsme se po krátkém výkladu od pana průvodce mohli posadit do poslaneckých lavic (které jsou mimochodem méně pohodlné, než ty naše školní). Dokonce jsme si mohli zkusit odhlasovat nový zákon. Odhlasovali jsme si tedy prodloužení prázdnin ze stávajících dvou měsíců na tři měsíce.  A to s okamžitou platností. Abychom se v parném letním dni trošku osvěžili, vydali jsme se podél Vltavy na Rašínovo nábřeží a odtud jsme se vydali parníkem až do Tróji, kde jsme navštívili místní ZOO. Celý výlet jsme zhodnotili jako velice podařený a po organizační stránce bravurně zvládnutý. Už nyní se těšíme na další :)